Privacyverklaring

Naranja Vertalingen

Ik ben Godelieve Notermans, ik ben werkzaam als (beëdigd) vertaler Spaans en docent Spaans onder de bedrijfsnaam Naranja Vertalingen. In deze hoedanigheid ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Naranja Vertalingen is gevestigd op het adres Ruysdaellaan 1, 1213 ER in Hilversum. Naranja Vertalingen is telefonisch bereikbaar op nummer 06-18129925 of via het e-mailadres info@naranjavertalingen.com.

Welke persoonsgegevens verwerk ik

Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u die zelf aan mij verstrekt. Dit kan om de volgende gegevens gaan:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw bankrekeningnummer
– Het btw-nummer van uw bedrijf
– Eventuele persoonsgegevens die vermeld staan in de documenten die ik in uw opdracht verwerk (geboorteaktes, trouwaktes, etc.)

Doel van het verwerken van de persoonsgegevens

Ik verwerk deze gegevens voor het verstrekken van offertes, het leveren van (ver)taaldiensten en het voeren van de bijbehorende administratie.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

Ik heb de gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die ik met u heb, om te voldoen aan de wettelijke verplichting of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang zoals: het bewaren van facturen, het opslaan van uw e-mailadres of het bewaren van afgeronde vertaalde documenten.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal voor zolang als dat wettelijk verplicht is. Uw gegevens staan opgeslagen op mijn computer die naar behoren is beveiligd.

Delen van gegevens

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de belastingaangifte.

Klachten

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaar maken en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u denkt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, vraag ik u contact met mij op te nemen via info@naranjavertalingen.com of telefoonnummer 06-18129925. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.